Coronavirus – Tandartspraktijk Ureterp – Ureterp

Coronavirus

Corona en Tandartspraktijk Ureterp

We zijn blij u weer ‘gewoon’ te mogen ontvangen op de praktijk. Wel doen we dit onder strikte voorwaarden. In de praktijk en met betrekking tot de infectiepreventie en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om zo te kunnen voldoen aan de Leidraad Mondzorg Corona en de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de 1,5 meter afstand in de wachtkamer. Hieronder leest u de maatregelen en aanpassingen en wat dit voor u betekent.

Selectie aan de poort

In deze tijd  volgen we de Leidraad Mondzorg Corona, die voorgelegd is aan onder andere het RIVM en het ministerie van VWS. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dat wil zeggen dat ze geen corona-gerelateerde klachten hebben en verder goed gezond zijn. Daarbij is selectie aan de poort ontzettend belangrijk. We zullen alle patiënten vragen stellen met betrekking tot corona om zo te bepalen of ze in de praktijk kunnen worden behandeld.

De vragen die we aan u voorleggen zijn:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten,  verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid  of reuk en/of smaakverlies?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten?
 • heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/ haar gehad terwijl hij/ zij nog klachten had?
 • Bent u u in thuisisolatie (verplichte quarantaine in verband met terugkomst uit gebieden met code oranje of vanwege direct contact met iemand met corona)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als op één van de vragen ‘ja’ geantwoord is, kunnen wij u niet zomaar behandelen in de praktijk. Waar mogelijk zal de tandheelkundige zorg worden uitgesteld. Maar mocht er sprake zijn van spoed, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de praktijk, zodat we kunnen beoordelen hoe wij u verder kunnen helpen

Kwetsbare groepen

Heeft u op bovenstaande vragen geen ‘ja’ geantwoord dan zijn we daarnaast ook benieuwd naar uw algehele gezondheid. In principe is reguliere zorg voor alle patiëntengroepen mogelijk. Ook voor de kwetsbare groepen, echter wel in overleg. Bent u niet gezond of behoort u tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met de praktijk, zodat we kunnen inschatten of behandeling nodig en mogelijk is.

We begrijpen heel goed dat het voor deze groep patiënten een grote stap kan zijn om weer naar de praktijk te komen. Toch kan het juist ook heel belangrijk zijn om u mond gezond te houden en om ontstekingen en complicaties te voorkomen. Mocht u met vragen zitten dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Afspraak op de praktijk, en dan?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • 4 patiënten in de wachtkamer? Dan vragen wij u buiten te wachten totdat er meer ruimte is of totdat één van onze medewerkers u komt halen;
 • Neem liefst zo weinig mogelijk mee, eventuele jas en tas neemt u mee naar de behandelkamer;
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op;
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk;
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden;
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met waterstofperoxide-oplossing 1%;
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 • Het toilet en de poetshoek zijn niet beschikbaar. Alleen in hoge nood kunt u zich voor toiletbezoek wenden tot één van onze medewerkers

Tot ziens in de praktijk!

 

Verder vindt u op deze pagina de laatste informatie en adviezen over het coronavirus. De informatie is afkomstig van het RIVM en Thuisarts.nl.

Coronavirus en uw mondzorg

Mondzorgpraktijken hebben de afgelopen weken hun dienstverlening aangepast: ze waren vooral open voor het verlenen van spoedeisende hulp. Daarnaast is er hard gewerkt om de praktijken voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. Het is nu dan ook weer mogelijk om de reguliere zorg geleidelijk op te starten. Hier leest u hoe u zich voor kunt bereiden op een bezoek aan uw praktijk.

Ga naar allesoverhetgebit.nl

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Start de test

Thuisarts.nl

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U leest daar bijvoorbeeld wanneer u de huisarts moet bellen en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.
Ga naar thuisarts.nl

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

0800-1351 Bel informatienummer

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal.

Visie

Als praktijk willen we kwaliteit nastreven, waarbij hoogwaardige zorg en vertrouwen voorop staan. U als patiënt staat hierbij centraal. Met het gehele team doen wij ons best de zorg voor u op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Benieuwd? Lees meer!