Snurkbeugel – Tandartspraktijk Ureterp – Ureterp

Snurkbeugel

Anti-snurkbeugel

Tijdens de slaap ontspannen de spieren van de tong en de hogere luchtwegen. Hierdoor ontstaat er een vernauwing van de hogere luchtwegen en kunnen er snurkgeluiden ontstaan. De aanwezigheid van snurken is in de meeste gevallen vooral vervelend voor de omgeving van de ‘snurker’. Een anti-snurkbeugel, ook wel Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) genoemd, kan ingezet worden om het snurken tegen te gaan. Ook kan een MRA ingezet worden bij het behandelen van het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS).

Wat is OSAS?

Bij OSAS zijn de spieren van de tong en hogere luchtwegen zodanig ontspannen dat dit kan leiden tot periodes van ademstilstand gevolgd door het happen naar lucht. Vaak gebeurd dit onbewust. De slaap raakt op deze manier verstoord en dit kan voor ernstige vermoeidheidsklachten en cognitieve problemen zorgen. Onbehandelde slaapapneu verhoogt daarnaast de kans op o.a. een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. De diagnostiek van OSAS ligt voornamelijk op het terrein van de longarts, neuroloog en KNO-arts. Heeft u naast snurken ook last van (ernstige) vermoeidheid en/of (ernstige) slaperigheid? Dan adviseren wij om contact op te nemen met uw huisarts zodat u verwezen kan worden voor verder onderzoek. Heeft u alleen last van snurken? Dan kunnen wij in de praktijk een MRA voor u maken.

Hoe werkt een MRA?

Een MRA wordt op maat gemaakt en bestaat uit een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. Bij het dragen van de MRA wordt de onderkaak voorzichtig in voorwaartse positie gehouden. Op deze manier raken de luchtwegen niet of minder vernauwd tijdens de slaap. Het gebruik van een MRA resulteert meestal in een aanzienlijke vermindering van snurkklachten.

Is mijn gebit geschikt voor een MRA?

Voordat er een MRA wordt gemaakt, bekijkt de tandarts of het gebit geschikt is. Het is belangrijk dat het gebit gezond is en dat er geen kaakgewrichtsklachten aanwezig zijn. Een gezond gebit houdt onder andere in dat er geen gaatjes aanwezig zijn, dat het tandvlees gezond is en dat er voldoende tanden en kiezen aanwezig zijn. De MRA is daarom niet voor iedereen geschikt.

Kunnen er bijwerkingen optreden bij het dragen van een MRA?

Bijwerkingen op de korte termijn
Bijwerkingen die meestal optreden in de eerste dagen/weken dat u de MRA draagt zijn: droge mond, veel speekselvloed, gevoelige tanden en/of kiezen, gevoelig tandvlees, gevoelige kaakgewrichten of kauwspieren, kokhalsneiging, kleine standsveranderingen van het gebit. Deze klachten verdwijnen meestal na een aantal dagen tot weken.

Bijwerkingen op de lange termijn
Na verloop van tijd kunnen er kleine veranderingen van tand- en/of kaakstand optreden. Deze zijn meestal zeer gering. Het is belangrijk om onder jaarlijkse controle van uw MRA-tandarts te blijven om deze eventuele tand- en/of kaakstand te monitoren. Mocht de tand- en/of kaakstand namelijk zodanig veranderen dat dit invloed heeft op de beet, dan adviseren wij vaak om de MRA behandeling te staken. Verandering van beet kan er namelijk voor zorgen dan tanden en kiezen anders belast worden waardoor de kans groter is op schade aan tanden of kiezen of het loskomen van kronen of bruggen.

Therapietrouw

Het dragen van een MRA gaat vaak gepaard met het gevoel van een ‘volle mond’. In de praktijk blijkt dat veel patiënten goed aan de MRA kunnen wennen: de therapietrouw is hoog. Dat wil zeggen dat een groot aantal mensen bereid blijkt de MRA iedere nacht in te doen en in te houden en dat gedurende jaren.

Hoe houdt ik mijn MRA schoon?

De MRA kan schoon gemaakt worden met een handtandenborstel en (groene) zeep. Wanneer uw MRA klaar is zal uw tandarts u hier uitgebreid over informeren.

Visie

Als praktijk willen we kwaliteit nastreven, waarbij hoogwaardige zorg en vertrouwen voorop staan. U als patiënt staat hierbij centraal. Met het gehele team doen wij ons best de zorg voor u op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Benieuwd? Lees meer!