Huisregels – Tandartspraktijk Ureterp – Ureterp

Huisregels

Voor een goede gang van zaken binnen de praktijk hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen er voor dat voor zowel u als ons de praktijkvoering zo gestroomlijnd mogelijk verloopt.

Afspraken
Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur en van 10:30 tot 12:00 uur.

Niet afgemelde afspraken
Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt kunnen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als straf, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen.

Pijnklachten
Wij proberen u dezelfde dag van dienst te zijn als er sprake is van een pijnklacht. Wanneer u een acute klacht heeft, dan is het van belang dat u zo vroeg mogelijk belt voor een afspraak. Tijdens onze afwezigheid hebben wij waarneming geregeld voor acute spoedgevallen door een tandarts in onze regio. De tandartsen in Drachten en omstreken hebben zich voor de spoedopvang verenigd in de tandartsenkring Zuidoost Friesland. Zie ook onder ‘spoedgevallendienst‘.

Wijzigingen
Veranderingen zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, medische gegevens al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie verzoeken wij u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven. Wilt u ook veranderingen in telefoonnummers en emailadressen aan ons doorgeven?

Visie

Als praktijk willen we kwaliteit nastreven, waarbij hoogwaardige zorg en vertrouwen voorop staan. U als patiƫnt staat hierbij centraal. Met het gehele team doen wij ons best de zorg voor u op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Benieuwd? Lees meer!